JAEKEN uitvaartverzorging

Veelgestelde Vragen

 • Kunnen we de asurne mee naar huis nemen?
  U kan de as of een gedeelte van de as van familieleden in de eerste graad mee naar huis nemen.
  Voor alle duidelijkheid, het gaat om de as van kinderen, ouders, echtgeno(o)t(e), adoptieve kinderen en adoptieouders van de overledene.
  Hiervoor dient u een modelverklaring in te vullen.
 • Is een crematie goedkoper dan een begrafenis?
  Men zou denken dat een crematie goedkoper is dan een traditionele begrafenis.
  Inderdaad: een crematie op zich is niet zo duur. Maar er komt meer bij kijken: de urne, bijzetting of begraving met eventuele concessie, eventueel kleine zerk, de extra uren van het personeel en extra verplaatsingen.
 • Mogen wij een uitvaartverzorger kiezen die niet in onze gemeente woont?
  Ja, er is geen enkele beperking.
  De familie duidt zelf een uitvaartverzorger aan waarvan zij vindt dat die het best hun wensen kan vervullen.
 • Moet de overledene onmiddellijk overgebracht worden naar een rouwcentrum?
  Neen, de familie maakt zelf de keuze of hij/zij één of meerdere dagen thuis blijft.
  Bij opbaring van de overledene thuis voor langere tijd moeten er wel specifieke maatregelen getroffen worden.
 • Mogen we zelf de overledene verzorgen, helpen kisten, de kist in de kerk dragen en in het graf laten?
  Hier speelt enkel de flexibiliteit van de uitvaartverzorger een rol.
  Indien u zo uw verlies beter kan verwerken, moet u dat gewoon melden.
 • Kan de overledene begraven worden in hetzelfde graf van zijn/haar echtgeno(o)t(e)?
  Elke gemeente heeft een ander reglement.
  Zo kan best dat in gemeente A dit niet kan en in gemeente B wel.
  Meestal moet dit worden voorzien bij die echtgeno(o)t(e) die het eerst overlijdt.
 • Mag ik rijden met de auto van mijn overleden vader/moeder?
  Neen, als de wagen behouden blijft kan u best zo vlug mogelijk de verzekeringsagent verwittigen. Deze zal de nummerplaat en verzekering in orde brengen.
 • Moeten wij een notaris contacteren om het nalatenschap aan te geven?
  Neen, dit is niet verplicht.
  Het is wel aangewezen dit bij een aangifte met onroerende goederen dit wel te doen, daar eigendomstitels van eigenaar veranderen.
 • Wanneer wordt onze bankrekening geblokkeerd?
  Bij melding van het overlijden worden de bankrekening van de overledene en de gezamelijke rekeningen van de echtgenoten onmiddellijk geblokkeerd. De begrafeniskosten en de kosten van de laatste ziekte kunnen echter altijd betaald worden mits voorlegging van de facturen.
 • BROCHURE: Wat te doen als een dierbare overlijdt?
  Bovenstaande vragen werden heel bondig beantwoord. Wij hebben deze brochure voorhanden die een leidraad kan zijn in de doolhof van administratieve paden die moeten doorlopen worden wanneer een familielid overlijdt. Er is gekozen voor een zakelijke, geordende uiteenzetting die u een maximum aan informatie geeft.
  U kan deze brochure bekomen door een eenvoudig bezoekje aan onze zaak of via een mailtje naar info@jaeken-peer.be
  Vraag ernaar! We zijn graag tot uw dienst!