JAEKEN uitvaartverzorging

Liliane VAN GERVEN

Liliane VAN GERVEN

Liliane VAN GERVEN, echtgenote van Winy FRANSEN

Gedreven medewerkster Wereldwinkel

* 19 augustus 1945                         † 23 oktober 2019

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Er is gelegenheid om haar te groeten en tevens de familie te condoleren in het uitvaartcentrum Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer op dinsdag 29 oktober 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
De afscheidsviering in de aula van het uitvaartcentrum en de teraardebestelling op de stedelijke begraafplaats zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

Bijzondere dank aan allen die haar tijdens haar leven, met liefde en zorg omringden.

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Liliane Van Gerven digitaal
Krantenbericht lezen: Liliane VAN GERVEN Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente