JAEKEN uitvaartverzorging

Dokter Eddy VERSCHUEREN

Dokter Eddy VERSCHUEREN

Dokter Eddy Verschueren, echtgenoot van wijlen Madeleine KEMPS

Geboren te Peer op 28 januari 1934 en in liefde overleden in Hasselt op 28 september 2019

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

De uitvaartliturgie, die gehouden zal worden in de dekenale kerk Sint-Trudo, Kerkstraat te Peer op zaterdag 5 oktober 2019 om 10.30 uur, gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats aldaar.
Er is gelegenheid om hem een laatste maal te groeten en tevens de familie te condoleren in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer op vrijdag 4 oktober 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

Krantenbericht lezen: Eddy Verschueren Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente