JAEKEN uitvaartverzorging

Elisa WINTERS

Elisa WINTERS

Elisa WINTERS, echtgenote van Jan MAESEN

Geboren te Grote-Brogel op 24 april 1941 en thuis te Linde-Peer overleden, omringd door haar gezin, op 24 september 2019.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

De uitvaartliturgie in de parochiekerk O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Lindedorp te Linde-Peer op zaterdag 28 september 2019 om
10.30 uur.
Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 9.45 uur.
Gelegenheid om haar te groeten en tevens de familie te condoleren in het Uitvaartcentrum Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer op vrijdag 27 september 2019 tussen 19.00 en 20.00 uur.
De crematie gevolgd door de begraving van de urne op de begraafplaats te Linde-Peer zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

Bloemen noch kransen, liever een gift aan de ALS-liga
BE28 3850 6807 0320 met vermelding van Winters Elisa.

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Elisa Winters digitaal
Krantenbericht lezen: Elisa WINTERS Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente