JAEKEN uitvaartverzorging

Mia TRUYEN

Mia TRUYEN

Mia TRUYEN, echtgenote van Jos BRANDS

Geboren te Linde-Peer op 8 maart 1948 en overleden in het UZ Gasthuisberg te Leuven op 8 september 2019.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Avondwake in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer op donderdag 12 september 2019 om 19.00 uur.
Aansluitend is er gelegenheid om haar een laatste maal te groeten en tevens de familie te condoleren in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer.
De crematie en de afscheidsviering in de aula van het uitvaartcentrum zullen in besloten kring plaatsvinden.
Nadien zal de urne thuis, in haar vertrouwde omgeving, een mooi plaatsje krijgen.

 

Bloemen noch kransen, liever een gift aan het UZ Gasthuisberg,
hoofdhuidkoeling BE45 7340 1941 7789 met vermelding van Mia Truyen.

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Mia Truyen digitaal
Krantenbericht lezen: Mia TRUYEN Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente