JAEKEN uitvaartverzorging

Rosette MAESEN

Rosette MAESEN

Rosette MAESEN, echtgenote van Boudewijn BROEKX

Geboren te Bree op 11 november 1963 en zachtjes thuis ingeslapen, omringd door haar gezin op 31 augustus 2019.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk Sint-Jozef, Muntstraat te Wauberg, Peer op vrijdag 6 september 2019 om 10.30 uur.
Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.00 uur.

Er is gelegenheid om haar te groeten en tevens de familie te condoleren  in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer op donderdag 5 september 2019 tussen 19.00 en 19.30 uur.
De crematie, gevolgd door de begraving van de urne op de begraafplaats te Linde-Peer zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

Bloemen noch kransen.
Uw gift aan het kankerfonds kan een ander leven verzachten.

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Rosette Maesen digitaal
Krantenbericht lezen: Rosette MAESEN Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente