JAEKEN uitvaartverzorging

Josée SMEETS

Josée SMEETS

Josée SMEETS (Josée van de Molder), echtgenote van wijlen Frans KERKHOFS † 1967

Geboren te Peer op 14 oktober 1926 en thuis overleden op 8 juli 2019.

 

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

U wordt uitgenodigd  om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de dekenale kerk Sint-Trudo, Kerkstraat te Peer

op zaterdag 13 juli 2019 om 10.30 uur en haar daarna te begeleiden naar de stedelijke begraafplaats,

waar ze zal worden bijgezet in het familiegraf.

Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de kerk om 10.00 uur.

 

U kan haar een laatste groet brengen en tevens de familie condoleren in het funerarium Jaeken,

Kerkstraat 3 te Peer op vrijdag 12 juli 2019 tussen 19.00 uur en 19.30 uur.

 

krantenbericht lezen: krantenbericht Josée Smeets

rouwbrief lezen: rouwbrief Josée Smeets

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente