JAEKEN uitvaartverzorging

Lena EYCKENS

Lena EYCKENS

Lena EYCKENS, echtgenote van Henri BOONEN

Geboren te Peer op 17 september 1926 en thuis overleden te Linde-Peer, omringd door haar gezin op 4 maart 2019, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O. L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer (Lindedorp) op vrijdag 8 maart 2019 om 10.30 uur.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.
De crematie in het crematorium, de begraving van de urne in het familiegraf zullen in besloten kring plaatsvinden.
U kan Lena een laatste maal groeten en tevens de familie condoleren op donderdagavond 7 maart 2019 tussen 19.00 en 19.30 uur in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer.

 

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief_Lena Eyckens digitaal
Krantenbericht lezen:Lena EYCKENS Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente