JAEKEN uitvaartverzorging

Maria ULENAERS

Maria ULENAERS

Maria ULENAERS, echtgenote van wijlen Jozef SCHEELEN

Geboren te Peer op 19 januari 1919 en thuis in familiekring zachtjes ingeslapen te Linde-Peer op 18 december 2018, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer (Lindedorp) op donderdag 27 december 2018 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Linde Peer.
Samenkomst in de kerk vanaf 10.00 uur.
Gelegenheid tot een laatste groet en mogelijkheid om de familie te condoleren in het Funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te 3990 Peer op woensdag 26 december 2018 tussen 19.00 en
19.30 uur.

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Maria ULENAERS
Krantenbericht lezen:

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente