JAEKEN uitvaartverzorging

Theo RENETTE

Theo RENETTE

Theo RENETTE, echtgenoot van Mia TRUIJEN

Geboren te Kinrooi op 14 maart 1939 en overleden in het Jessa ziekenhuis, Campus Virga Jesse te Hasselt op 29 juni 2018.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de dekenale kerk Sint-Trudo, Kerkstraat te Peer op donderdag 5 juli 2018 om 10.30 uur.
Samenkomst in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer vanaf 9:45 uur.

Woensdag 4 juli 2018 tussen 19.00 en 20.00 uur is er gelegenheid om hem een laatste maal te groeten en tevens de familie te condoleren in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer.
De crematie en het begraven van de urne op de stedelijke begraafplaats te Peer zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Theo Renette digitaal
Krantenbericht lezen: Theo RENETTE Krantenbericht

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente