JAEKEN uitvaartverzorging

Jef PAESEN

Jef PAESEN

Jef PAESEN, echtgenoot van wijlen Lieske NELIS † 2016

Geboren te Peer op 28 augustus 1928 en thuis onverwacht overleden op 17 november 2017.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Lindedorp) te Linde-Peer op woensdag 22 november 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de parochiezaal (vlak naast de kerk) vanaf 9.45 uur.
Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op dinsdag 21 november 2017 om 19.30 uur.
Aansluitend begroeting en condoleren van de familie in de parochiezaal.
De crematie in het crematorium te Hasselt en het begraven van de urne in het familiegraf op de begraafplaats te Linde-Peer zullen in besloten kring plaatsvinden.

 

 

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Jef PAESEN
Krantenbericht lezen:

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente