JAEKEN uitvaartverzorging

Bèr VANDERLOCHT

Bèr VANDERLOCHT

Bèr VANDERLOCHT, echtgenoot van mevrouw Irène MORIS

Geboren te Wijchmaal op  1 december 1937  en overleden in het ZOL Genk, Campus St.-Jan op 16  juli 2017.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer (Lindedorp) op donderdag 20 juli 2017 om 10.30 uur en hem daarna te begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de parochiezaal (naast de kerk) vanaf 9.45uur.

Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op woensdag 19 juli 2017 om 19.00 uur.

Aansluitend begroeting, in bijzijn van de familie in de parochiezaal te Linde-Peer.

 

Rouwadres: Familie VANDERLOCHT-MORIS

p.a. Jaeken Uitvaartzorg, Kerkstraat 3, 3990 Peer

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief VANDERLOCHT Bèr
Krantenbericht lezen: krantenbericht Bèr VANDERLOCHT