JAEKEN uitvaartverzorging

Gustaaf SCHEELEN

Gustaaf SCHEELEN

Gustaaf SCHEELEN, echtgenoot van wijlen Eliza GIELEN.

Geboren te Linde-Peer op 12 mei 1928 en thuis overleden te Linde- Peer, omringd door zijn naasten, op 28 augustus 2017, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer (Lindedorp) op vrijdag 1 september 2017 om 11.00 uur  en hem daarna te begeleiden naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats aldaar.

Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de parochiezaal (vlak naast de kerk)  vanaf 10.15 uur.

Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op donderdag 31 augustus om 19.00 uur.

Aansluitend begroeting en gelegenheid om de familie tecondoleren in de parochiezaal.

 

Rouwbrief lezen: Gustaaf Scheelen
Krantenbericht familie lezen:Gustaaf SCHEELEN Krantenbericht

Krantenbericht Toneelkring De Dommel lezen: Gustaaf SCHEELEN Krantenbericht Toneelkring De Dommel