JAEKEN uitvaartverzorging

Jan THEUNISSEN

Jan THEUNISSEN

Jan THEUNISSEN, echtgenoot van wijlen mevrouw Maria WINTERS †1984

 

Hij werd geboren te Peer op 5 januari 1929 en is overleden in het ZOL te Genk, campus Sint-Jan  op 17 augustus 2017, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de parochiekerk O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Linde-Peer op zaterdag 26 augustus 2017 om 10.30 uur en hem daarna te begeleiden naar de begraafplaats aldaar, waar hij zal worden bijgezet in het familiegraf.

Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 9.45uur.

Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op vrijdag 25 augustus 2017 om 19.00 uur.

Aansluitend begroeting, in het bijzijn van de familie in het funerarium Jaeken, kerkstraat 3, 3990 Peer.

 

 

 

Rouwbrief lezen:Rouwbrief Jan Theunissen
Krantenbericht lezen: