JAEKEN uitvaartverzorging

Leentje PAESEN

Leentje PAESEN

Leentje PAESEN echtgenote van wijlen de heer Jan WELLENS † 1997

Zij werd geboren te Meeuwen op 26 september 1931 en is overleden in het WZC Sint-Antonius te Peer op 18 mei 2017, gesterkt door het Sacrament van de Zieken.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

Wij nodigen u uit om aanwezig te zijn in de avondwake, die gehouden zal worden in de dekenale kerk Sint-Trudo, Kerkstraat te Peer-centrum op dinsdag 23 mei 2017 om 19.00 uur.

Aansluitend begroeting en gelegenheid om de familie te condoleren in het funerarium Jaeken Kerskstraat 3 te Peer.
De crematie in het crematorium te Hasselt, het afscheid in de aula van het uitvaartcentrum en het bijzetten van de urne in columbarium op de stedelijke begraafplaats zullen in besloten
kring plaatsvinden.
Rouwadres : Familie WELLENS-PAESEN
p.a. Jaeken Uitvaartzorg, Kerkstraat 3, 3990 Peer.

 

Rouwbrief lezen: Rouwbrief Paesen Leentje
Krantenbericht lezen:Leentje Paesen Krantenbericht