JAEKEN uitvaartverzorging

Henri STRAETEMANS

Henri STRAETEMANS

Henri STRAETEMANS, Echtgenoot van wijlen mevrouw José Mulders (†2006)

Hij werd geboren te Hasselt op 3 augustus 1938 en is thuis overleden te Peer op 24 april 2017.

Datum en plaats van de rouwplechtigheid:

De crematie in het crematorium te Hasselt en het afscheid in de aula van het uitvaartcentrum zullen in besloten kring plaatsvinden.
Nadien zal de urne een mooie en liefdevolle plaats krijgen in de geborgenheid van zijn gezin.

 

Rouwadres: Familie STRAETEMANS-MULDERS
p.a. Jaeken Uitvaartzorg, Kerkstraat 3, 3990 Peer.

 
Krantenbericht lezen:

 

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente