JAEKEN uitvaartverzorging

Jaak BOLLEN

Jaak BOLLEN

Jaak BOLLEN, echtgenoot van mevrouw Lou DANIËLS.

Hij werd geboren te Peer op 27 november 1951 en is overleden in het Jessa Ziekenhuis te Hasselt op 8 maart 2017 in het bijzijn van zijn naaste familie en gesterkt door het Sacrament van de Zieken.
Datum en plaats van de rouwplechtigheid :

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan de uitvaartliturgie in de dekenale kerk Sint-Trudo te Peer-Centrum op donderdag 16 maart 2017 om 10.30 uur.
Samenkomst en mogelijkheid tot een laatste groet in het funerarium Jaeken, Kerkstraat 3 te Peer vanaf 9.45 uur.

Er wordt voor hem gebeden tijdens de avondwake in genoemde kerk op woensdag 15 maart 2017 om 19.00 uur.
Begroeting en gelegenheid om de familie te condoleren na de gebedswake in het funerarium.

 

Rouwadres: familie BOLLEN-DANIËLS
p.a. Jaeken Uitvaartzorg, Kerkstraat 3, 3990 Peer.

Rouwbrief lezen :rouwbrief Jaak Bollen

Krantenbericht lezen:Jaak Bollen Krantenbericht

Familie condoleren

Mededeling
Naam
Voornaam
Tel.
Email
Adres
Huisnummer
Postcode
Gemeente